GÓI VIP

Tổng hợp tài liệu về kinh doanh, digital marketing,...

Gói VIP 1 – 1.200K

  • 5M impression và 2K follow, bảo hành 30 ngày
  • Tham gia vào nhóm KOLs để được hỗ trợ cùng build X và đẩy kênh chất lượng
  • Khi tương tác tốt sẽ được hỗ trợ phát triển nhóm riêng để lead

Gói VIP 2 – 800k

  • 5M impression và 1k follow, bảo hành 30 ngày
  • Được tham gia vào nhóm VIP của các thành viên cùng build X
  • Tham gia nhóm được hỗ trợ cách thức cùng build X

Gói VIP 3 – 600k

  • Impression và 500 follow, bảo hành 30 ngày

Bạn cần đăng nhập để có thể sử dụng dịch vụ

Đăng nhập